1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Świadectwo Państwowej Rejestracji

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan).

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej: jest to dokument potwierdzający bezpieczeństwo, a tak że zgodność produktów (towarów) z powszechnymi normami sanitarno - epidemiologicznymi i higienicznymi, wydawane przez właściwe organy, w szczególności Rospotrebnadzor Rosji. Dokument ten jest wspólną formą dokumentu dla Unii Celnej (Rosja, Białorus, Kazachstan). Zasady przeprowadzenia Państwowej Rejestracji towarów oraz wydanie Świadectwa Państwowej Rejestracji produkcji są określone w Postanowieniu o zasadach uzyskania Jednolitego dokumentu, potwierdzającego bezpieczeństwo produkcji (towarów) i obowiązującego na terytorium Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan) bez ograniczenia terminu ważności danego dokumentu. Termin ważności Świadectwa Państwowej Rejestracji jest nieograniczony.

Terminy i koszty uzyskania Świadectwa Państwowej Rejestracji zależą od towaru, jego składu, wyników testów laboratoryjnych a tak że dokumentacji technicznej, certyfikatów produktu i innych czynników.

Świadectwo państwowej rejestracji jest wydawane na następujące grupy produktów:

 • Woda mineralna (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowana woda pitna, zapakowana w pojemniki (w tym do stosowania w żywności dla niemowląt), napoje alkoholowe, w tym produkty o niskiej zawartości alkoholu, piwo.
 • Specjalizowane produkty żywnościowe, w tym żywność dla niemowląt, żywność dla kobiet w ciąży i karmiących, produkty dietetyczne, produkty żywnościowe dla sportowców (specjalne środki spożywcze), biologicznie aktywne dodatki do żywności, surowce do produkcji substancji biologicznie aktywnych suplementów żywnościowych, produktów organicznych.
 • Żywności produkowanej przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie organizmów, w tym genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów.
 • Dodatki do żywności, kompleksowe dodatki żywnościowe, aromaty, ekstrakty roślinne substancje smakowe.
 • Produkty kosmetyczne, środki przeznaczone dla higieny jamy ustnej.
 • Środki dezynfekujące, środki ochrony przed szkodnikami (do stosowania w domu, w szpitalach i innych placówkach z wyjątkiem stosowanych w medycynie weterynaryjnej).
 • Towary chemii gospodarczej.
 • Środki niebezpieczne chemicznie i biologicznie, i wyprodukowane na ich podstawie preparaty, które są potencjalnie niebezpieczne dla człowieka (z wyjątkiem leków), poszczególne substancje (związki) pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które mogą w zakresie produkcji, stosowania, transportu, przetwarzania, a także w warunkach domowych mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska.
 • Materiały, sprzęty, urządzenia i inne środki techniczne przeznaczone do stosowania w dostawie wody pitnej.
 • Środki higieny osobistej dla dzieci i dorosłych; przedmioty przeznaczone do stosowania przez dziecko do trzech lat: naczynia i produkty stosowane w żywieniu, przedmioty higieny w odniesieniu do opieki nad dzieckiem, ubrania dla dzieci.
 • Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (z wyjątkiem naczyń i sztućców, urządzeń do produkcji).

Wykaz dokumentów niezbędnych w celu uzyskania Świadectwa Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan) :

 • Wniosek
 • Kopie dokumentów zgodnie z którymi jest wytwarzany produkt (informacje o składzie, specyfikacje, przepisy, warunki techniczne) zatwierdzone zgodnie z ustawodawstwem strony, która odbyła rejestrację państwową.
 • Uwierzytelniony odpis dokumentu producenta potwierdzający bezpieczeństwo i jakość próbek produktów
 • Instrukcje, przepisy, zalecenia dotyczące stosowania produktu
 • Uwierzytelnione kopie etykiet (opakowań) lub ich makiety
 • Protokoły badań, ekspertyz
 • Zaświadczenie o obecności GMO, Nano materiałów, pestycydów, hormonów
 • Akt pobrania próbek
 • Wyniki testu zgodności z normami międzynarodowymi
 • Kopie dokumentów potwierdzających przywóz próbek towarów objętych kontrolą na obszar celny unii celnej
 • Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające swobodny przepływ towarów w kraju producenta
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych firmy wnioskodawcy
Przedstawionych próbek musi być nie mniej niż 2 sztuki w opakowaniu detalicznym . W przypadku preparatów pochodzenia roślinnego, dodatkowo potrzebna próbka ( nie mniej niż 100 g. ) do badania radiologicznego.
W przypadku pytań o Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Białorus, Kazachstan). lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami