Jesteś tutaj:Strona główna >>CERTYFIKAT GOST >>
 1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
certyfikat gost w Rosji

Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Ogólno-rosyjski Instytut do spraw Certyfikacji (VNIIS) z polecenia Rosstandarda opracował nowy program rozwoju certyfikacji usług na lata 2012-2015. W innych państwach Europy czy w USA udziela się ogromnej uwagi sferze certyfikacji usług, nie tylko w zakresie standaryzacji ISO, lecz również według norm państwowych poszczególnych państw. Dzieje się tak dla tego, że usługi zajmują aż 70% produktu wałowego światowej ekonomiki. Otóż bardzo ważnym kierunkiem rozwoju standardów i certyfikacji w Rosji jest opracowanie skutecznego i sprawnego systemu standaryzacji usług i ich certyfikacji. Na świecie jeszcze do nie dawna większą uwagę przykładano do certyfikacji produkcji a nie usług – jak okazuje się mylnie. Usługi są najważniejszą dziedziną życia socjalnego społeczeństwa, gdyż aż 40% ludności jest zaangażowane w tej sferze. "Perspektywy program rozwoju standaryzacji w sektorze usług na lata 2012-2015" – jest zbiorem zaleceń i ustaleń przyjętych przez Rosstandard i wdrażanych do obowiązujących norm i przepisów. Konkurencyjność przedsiębiorstw świadczących usługi podnosi się właśnie drogą eliminacji "słabszych" jednostek na rynku. Jest to możliwe gdy istnieją normy które musi spełniać określona instytucja czy organizacja. Jak na razie nie ma sprecyzowanego zbioru takich norm, co zezwala na istnienie na rynku rosyjskim przedsiębiorstw, które nie mogły by się znaleźć na rynkach zagranicznych, skazując tym samym usługobiorców na usługi o niskiej jakości. Pod czas pracy nad programem, zostały przeprowadzone liczne badania mające na celu sprawdzenie stan rzeczy z perspektywy rosyjskiego prawodawstwa dotyczącego sfery usług i norm którym musi odpowiadać. Także zbadane i przeanalizowane zostały normy obowiązujące w innych państwach, miało to na celu przybliżenie rosyjskim ekspertom modelu ogólnoświatowego i europejskiego w szczególności. Program na lata 2012-2015 ma na celu przede wszystkim realizację projektów państwowych i programów federalnych dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień – turystyka wewnętrzna, turystyka wyjazdowa, świadczenie usług budowlanych i mieszkaniowych, opieka nad jakością żywności. Program również skierowany jest na opracowanie elementów łączących standardy międzynarodowe i wewnętrzne państwowe Rosji. Ma to służyć za szablon i wzór dla następnych projektów.

W przypadku pytań o certyfikat GOST-R w Rosji lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.