1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Certyfikat Unii Celnej

Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Służba prasowa Białorusi poinformowała o przeniesieniu daty wejścia w życie decyzji Unii Celnej przyjętych na trzydziestym trzecim spotkaniu w Moskwie. Techniczne przepisy dotyczą miedzy innymi bezpieczeństwa wind oraz bezpieczeństwa niskiego napięcia. Nowa data została wyznaczona na 15 grudnia 2013 roku.

Zasada ta uzyska moc prawna w tym samym momencie co grupa przepisów technicznych dotyczących żywności, produktów chemicznych, urządzeń i maszyn. Oprócz dwóch wyżej wymienionych dokumentów zostaną wprowadzone również przepisy dotyczące pracy w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, a także normujące prace maszyn zasilanych paliwem gazowym.

Warto wspomnieć, że moskiewskie spotkanie zaowocowało wprowadzeniem dziesięciu nowych dokumentów. Do tej pory Unia Celna przyjęła dwadzieścia cztery przepisy techniczne, koordynuje czternaście dokumentów, a około dwadzieścia jest w fazie rozwoju.

Decyzje Komisji w sprawie przyjęcia nowych przepisów można znaleźć na stronie Gosstandart i Unii Celnej. W odniesieniu do daty wejścia w życie nowych instrumentów, są to:
 • 01.06.2012 - wejście w życie przepisów technicznych dot. bezpieczeństwa osobistego i wyposażenia ochronnego
 • 07.01.2012 - "O bezpieczeństwie produktów przemysłu lekkiego"
 • 15.02.2013 - "O bezpieczeństwie maszyn zasilanych paliwem gazowym", " O kompatybilności elektromagnetycznej środków technicznych"
 • 1.07.2013 - wchodzi w życie szereg dokumentów dotyczących produktów spożywczych: "O bezpieczeństwie żywności", "O bezpieczeństwie ziarna", "Przepisy techniczne na oleje i tłuszcze", "przepisy techniczne do produkcji soków z owoców i warzyw"
 • 01.01.2015 - wejdzie w życie przepis "O bezpieczeństwie pojazdów kołowych ".
Kilkadziesiąt projektów regulaminów znajduje się na etapie debat oraz wnoszenia zmian:
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa pojazdów kołowych;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa taboru kolejowego;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa wind;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa budynków i budowli;
 • Bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;
 • Regulamin Techniczny dotyczący wyrobów tytoniowych;
 • Regulamin Techniczny dotyczący produkcji soków z owoców i warzyw;
 • Regulamin Techniczny dotyczący mleka i przetworów mlecznych;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa środków ochrony osobistej;
 • Regulamin Techniczny dotyczący ropy i produktów tłuszczowych;
 • Regulamin Techniczny dotyczący wymagań bezpieczeństwa pożarowego;
 • Bezpieczeństwo pojazdów napędzanych paliwami gazowymi;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa jazdy rozrywki;
 • Bezpieczeństwo wyrobów pirotechnicznych kompozycji oraz zawierających je produktów
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa żywności;
 • Bezpieczeństwo obiektów w zakresie żeglugi śródlądowej;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa produkcji mebli produktów;
 • Regulamin Techniczny dotyczący wody pitnej;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa konstrukcji reklamowych;
 • Regulamin Techniczny dotyczący bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem;
Z kolei istnieje lista produkcji, która nie podlega pod Certyfikację TR. Sprzęt wojskowy, radiowe urządzenia komunikacyjne, przewodowe i bezprzewodowe urządzenia do komunikowania się, maszyny i urządzenia do stosowania tylko w energetyce atomowej, sprzęt medyczny i maszyny, pojazdy morskie i osprzęt do nich, urządzenia kosmiczne, środki kolejowe- są wyłączone z Regulaminu.
W przypadku pytań o Certyfikaty EAC Unii Celnej lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami