1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Ekspertnoje Zakluczenie EAC byłe Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne.

Ekspertnoje Zakluczenie EAC byłe Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne.

Ekspertnoje Zakluczenie EAC : jest to dokument, który zastąpił Świadectwo Sanitarno Epidemiologiczne. Wydawane może być na producenta z Unii Celnej (Rosja, Białorus, Kazachstan), na zagranicznego producenta oraz na importera. Ekspertyza ta musi być wystawiona na specjalnym arkuszu zabezpieczonym hologramem z obydwu stron. Na życzenie interesanta do Wniosku eksperta może być dołączone oficjalne pismo Kontrolnej Służby Federacji do spraw obrony praw konsumentów i dobrobytu człowieka o "Zgodności produkcji z Jedynymi normami sanitarnymi Unii Celnej (Rosja, Białorus, Kazachstan)".

Ekspertyza zawiera:
 • nazwę produkcji, dane o niej;
 • informację o producencie;
 • obszar zastosowania produkcji;
 • warunki eksploatacji;
 • sanitarno higieniczna charakterystyka produkcji;
 • zaświadczenie o zgodności produkcji z Jedynymi wymaganiami UC;
 • informacje o organie badawczym;
 • informacje o terminach badań i terminach wydania oceny;
 • dane o komisji badawczej, sprecyzowanie danych o osobach przeprowadzających badania.
Sanitarno epidemiologiczne zaświadczenie wydawane było na 5 lat, z kolei dokument który je zastąpił – bezterminowo, wydawany na kontrakt lub na produkt. wydawany jest w Rostechnadzorze – federalnym organie wykonawczym, realizującym nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego i przemysłowego, ochrony środowiska, wykorzystania energii atomowej, bezpieczeństwa prac górniczych i wykorzystywania substancji wybuchowych, bezpieczeństwa sieci elektrycznych i ciepłowniczych etc. Wniosek eksperta jest dobrowolny, oznacza to, że producent sam decyduje czy jest potrzeba w posiadaniu takiego dokumentu na swoją produkcję. W praktyce wygląda to tak, że warto jednak mieć Ekspertyzę, gdyż może być ona wymagana przy odprawie celnej czy przy wprowadzeniu produkcji na rynek, jeśli wynikną wątpliwości co do jakości produktu. Koniecznym jest przedstawienie Wniosku eksperta w przypadku, gdy zostało uszkodzone opakowanie w którym dany produkt jest transportowany czy będzie w późniejszym czasie przechowywany, jeśli pojawiły się informacje kompromitujące przewożoną produkcję, informacje odnośnie rozbieżności pomiędzy przewożoną produkcją a dokumentacją na nią. Niekiedy to właśnie organy celne wymuszają na producentach posiadanie dokumentu, uzasadniając to nieścisłościami czy wątpliwościami. To się zdarza rzadko, gdyż każdy duży producent, który dba o sprawność przebiegu procesu handlowego i o swoją reputację, zawczasu zadba o taki dokument.

Ekspertyza obejmuje produkcję, która podlega kontroli sanitarno epidemiologicznej. Należą do niej wszystkie produkty żywnościowe, artykuły dziecięce, sztuczne materiały wykorzystywane w produkcji owych artykułów, urządzenia dla domowego użytku mających styczność z wodą pitną, kosmetyki i perfumeria, chemia gospodarcza, materiały budowlane i takie które się wykorzystuje w transporcie, materiały dla produkcji przedmiotów domowego użytku, ubrań i obuwia. Oprócz tych podstawowych pozycji, znajdują się również między innymi produkcja maszynowo- budowlana, urządzenia budowlane, produkcja poligraficzna, materiały, które mają bezpośredni kontakt ze skórą człowieka bądź z produktami żywnościowymi, produkcja radioaktywna, wyroby tytoniowe, środki obrony indywidualnej, agrochemia, środki przeciwko zamarzaniu, odmrażające, Produkcja ta znalazła się na Jedynej liście produkcji podlegającej obowiązkowej kontroli sanitarno epidemiologicznej, na podstawie Uchwały od 28 maja 2010 roku, zgodnie z Nadrzędnymi wymaganiami sanitarno epidemiologicznymi. Lista ta składa się z 3 rozdziałów:
 • lista produktów podlegających obowiązkowi kontroli sanitarno epidemiologicznej;
 • lista produktów, które muszą posiadać Świadectwo o Rejestracji Państwowej;
 • lista produktów, które niezależnie od kodu taryfy celnej, nie muszą posiadać Świadectwa Państwowej Rejestracji.
Produkcja którą obowiązywało Zaświadczenie Sanitarno Epidemiologiczne, a która nie znalazła się na jedynej Liście Unii Celnej, może być poddana obowiązkowym badaniom w celu potwierdzenia stopnia bezpieczeństwa lub zgodności z normami sanitarnymi. Takie dokument może być wydany na podstawie protokółu badań przeprowadzonych w odpowiednim laboratorium. W celu otrzymania Ekspertnogo Zakluczenija trzeba poddać produkt badaniom laboratoryjnym. Takie padania przeprowadza kompetentny organ, który posiada akredytację na dany produkt oraz dysponuje odpowiednim laboratorium. Innymi Ekspertyza jest zaświadczeniem potwierdzającym fakt, że dany produkt odpowiada normom i wymaganiom zawartych w przepisach Unii Celnej.

Pojęcie Ekspertnoje Zakluczenie EAC zawiera w sobie kilka dokumentów, przyjętych w systemie certyfikacji:
 • o kraju pochodzenia;
 • higieniczne czy sanitarno-epidemiologiczne;
 • o zawartości ozonu;
 • o substancjach zawierających alkohol;
 • fitosanitarne;
 • weterynaryjne;
 • kwarantanny importu i inne.

Istnieje tyle rodzajów Zakluczenija po to, by maksymalnie sprecyzować grupę produktów oraz wymogi odnośnie tych pozycji. Zarówno już nie obowiązujące Zaświadczenie Sanitarno epidemiologiczne jak i Ekspertyza, ma na calu ochronę zdrowia i życia konsumentów, bezpieczeństwa dzieci oraz wyodrębnienie tylko konkurencyjnych podmiotów na rynku.

W celu otrzymania Ekspertnoje Zakluczenie (EAC) Unii Celnej wymagane są następujące dokumenty:
 • opis produkcji (skład i kody taryf celnych)
 • informacja o firmie – producencie
 • kontrakt/umowa, w przypadku gdy importer ubiega się o Ekspertnoje Zakluczenie
 • oficjalnie potwierdzone protokóły badań lub próbki produktów dla badań.
W przypadku pytań o Ekspertnoje Zakluczenie EAC byłe Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne. lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami