1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Deklaracja zgodności UKRSepro na Ukrainie

Certyfikacja na Ukrainie: Deklaracja zgodności UKRSepro.

Deklaracja zgodności UKRSepro została wprowadzona w 2010 roku w celu uregulowania procedury, dzięki której producent lub osoba przez niego upoważniona, na własną odpowiedzialność formalnie zaświadcza, że produkcja odpowiada normom i wymogom ustanowionym przez prawo.

Deklaracja zgodności i certyfikacja UKRSepro to formy potwierdzenia zgodności produkcji lub usług z ustanowionymi standardami jakości. Jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma dokumentami jest taka, że certyfikat zgodności odnosi się do krajowych normatywnych dokumentów i przepisów, natomiast deklaracja zgodności odnosi się do przepisów, które zostały opracowane lub dostosowane według norm europejskich.

Procedura oceny zgodności, którą przeprowadza się przy deklaracji UKRSepro, jest stosowana do określenia zgodności produkowanych towarów z ustalonymi wymogami, zgodnie z przepisami technicznymi.

Przepis techniczny (techreglament) – to ukraińska ustawa lub akt normatywno-prawny, przyjęty przez Gabinet Ministrów Ukrainy, w których określone zostały cechy produktu lub związane z nim procesy i metody produkcji, a także wymogi dotyczące usług, włącznie z odpowiednimi przepisami, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Może także zawierać wymogi dotyczące terminologii, symboli, opakowania, oznakowania i etykietowania, odnoszące się do danego produktu, procesu lub metod produkcji.

Lista produkcji podlegającej obowiązkowej deklaracji zgodności UKRSepro jest uregulowana przez Ustawę Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Regulacji Technicznych i Polityki Konsumentów z dnia 14.10.2010 nr 467.

Deklaracja zgodności UKRSepro obowiązuje wraz z obowiązkową certyfikacją oraz w zamian za nią. Jeśli produkt został usunięty z listy produktów, podlegających obowiązkowej certyfikacji UKRSepro i wymaga deklaracji, to producent może certyfikować produkty dobrowolnie.

Procedura uzyskania deklaracji UKRSepro praktycznie nie różni się od procedury certyfikacji produktów. Jedyną różnicę stanowią druki, na których wydawane są te dokumenty. Mianowicie certyfikat zgodności UKRSepro jest wydawany na określonym formularzu, a dla deklaracji obecnie nie został ustalony konkretny wzór formularza.

Deklaracja zgodności UKRSepro musi być poświadczona nie tylko przez akredytowaną jednostkę, ale także przez producenta lub upoważnioną przez niego osobę (importera danego produktu).
W przypadku pytań o koszt certyfikacji deklaracji UkrSepro na Ukrainie lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami