1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Deklaracja Zgodności Unii Celnej TR EAC, GOST R

Deklaracja zgodności TR EAC.

Deklaracja zgodności TR EAC potwierdza, że dane produkty są zgodne z normami Unii Celnej: Rosja, Białoruś i Kazachstan.

Deklaracje EAC TR praktycznie niczym nie różnią się one od certyfikatów, niezbędne są te same dokumenty, w uzasadnionych przypadkach jest konieczna wizytacja przedsiębiorstwa etc. Jedyna istotna różnica to taka, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo w procesie certyfikacji bierze na siebie organ certyfikujący, a w przypadku przyjęcia deklaracji – wnioskodawca. Jeśli chodzi o produkty o wysokim stopniu niebezpieczeństwa wymagane są certyfikaty.

Jeśli mówimy o deklaracji zgodności z Regulaminem Technicznym Unii Celnej to praktycznie niczym ten dokument nie różni się od deklaracji zgodności z GOST-R za wyjątkiem dokumentu wyjściowego, czyli Regulamin techniczny czy któryś z GOSTów. Jest kilka modeli nadawania deklaracji, zalecanej do różnych typów produkcji.

- model 1d proponowany jest dla produktów najmniej niebezpiecznych, wskaźniki bezpieczeństwa są odporne na zmiany sposobów produkcji czy eksploatacji, dla produktów które będą kontrolowane w stadium wprowadzenia w obieg i użytkowania.
- model 2d, 3d, 4d proponowany jest w przypadku gdy utrudnione jest przeprowadzenie dokładnych badań nawet przez samego reducenta, a statystyki badań są bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa. Model 4d wybiera się kiedy można zgodność potwierdzić w procesie badań i eksperymentów.
- model 5d i 6d wskazany jest dla produkcji o wysokim stopniu niebezpieczeństwa. Dokonanie wyboru między 5d i 6d uwarunkowane jest stopniem zmian wskaźnika zagrożenia bezpieczeństwu w przypadku zmian warunków produkcji czy eksploatacji.
- Model 7d wykorzystuje się gdy do czynienia mamy ze złożonym produktem o wysokim stopniu zagrożenia oraz wskaźniki zagrożenia bezpieczeństwa jest mocno zmienny i uwarunkowany zmianami w sposobie produkcji czy eksploatacji.

Jeśli deklarację przyjmuje sprzedawca, który nie jest w stanie zebrać dowodów potwierdzających zgodność – stosuje się model 5d i 6d. Dla ułatwienia sprawdzenia wiarygodności deklaracji oraz udostępniania i porządkowania takiej informacji, wszystkie deklaracje są zapisywane w logicznej kolejności do Jedynego Rejestru Rosstandardu w ciągu 3 dni od dnia wydania lub ciągu 1 dnia w przypadku zmiany, przedłużenia czy wstrzymania takiej deklaracji.

Istnieje bardzo dogodna możliwość spisania deklaracji, mianowicie bez wpisywania rekwizytów importera. W tym przypadku deklaracja jak najbardziej stanowi potwierdzenie dla służb celnych czy dla nabywcy, ale jest to wygodne dla tego kto przyjmuje taką deklarację, gdyż w przyszłości zmiana importera nie wiąże się jednocześnie ze zmianą deklaracji.

Deklaracja wystawiona na konkretnego importera, ze wszelkimi rekwizytami też ma swoje zalety, między innymi importer może samodzielnie potwierdzać zgodność kopii tego dokumentu gdyż staje się pełnoprawnym właścicielem oryginału.

Jak już było wspomniane, deklaracje są wydawane tylko na przedsiębiorstwo zarejestrowane na terytorium FR lub w przypadku gdy producentem jest firma zagraniczna - na importera. Wynika to między innymi z tego, że większość pozycji na Jedynej Liście podlegających obowiązkowi deklaracji to są produkty masowego użytku: niektóre rodzaje produktów żywnościowych, ubrania i obuwie dla dorosłych, meble.
W przypadku pytań dotyczących Deklaracji zgodności EAC lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami