1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Certyfikat Unii Celnej TR EAC. Certyfikacja na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu

Certyfikat EAC Unii Celnej.

Wraz z momentem utworzenia w 2010 roku Unii Celnej pomiędzy Federacją Rosyjską, Białorusią, Kazachstanem, Kirgizja i Armenia, zaistniała potrzeba stworzenia jednolitych procedur, związanych z certyfikacją na terenie Unii Celnej. Certyfikacja i oznakowanie produktów znakiem EAC w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja Armenia) ma na celu potwierdzenie zgodności danej produkcji z normami i standardami, obowiązującymi na terenie Unii Celnej. Wszystkie normy i standardy Unii Celnej są ustalane w ramach działalności organu, jakim jest Komisja Unii Celnej. Z czasem opracowano wspólne wymogi, dotyczące potwierdzenia zgodności i bezpieczeństwa dla produkcji, która wymaga stosownych certyfikatów przed wprowadzeniem jej do obrotu. Zatwierdzono jednolity wzór Certyfikatu Zgodności Unii Celnej i Deklaracji Zgodności Unii Celnej, obowiązujących na całym terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Armenia).

Certyfikaty EAC i deklaracje Unii Celnej wydawane są przez akredytowane przez Komisję Unii Celnej jednostki i laboratoria, upoważnione do przeprowadzania testów i badań. Obowiązkowej certyfikacji i obowiązkowej deklaracji podlegają produkty, znajdujące się na wykazie takich produktów, wydanym przez władze Unii Celnej. Wszystkie produkty powinny równocześnie być zgodne z wymogami konkretnego państwa – członka Unii Celnej, na terenie którego planuje się obrót danym towarem. Produkty, na które został wydany Certyfikat Zgodności Unii Celnej lub Deklaracja EAC Celnej oznakowane są specjalnym państwowym znakiem zgodności EAC .

Posiadanie Certyfikatu EAC Unii Celnej jest jednoznaczne z dopuszczeniem towaru do obrotu na terenie krajów Unii Celnej bez dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Tego typu Certyfikat wydawany jest na okres maksymalnie 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.

Informacje, które są wymagane do uzyskania Certyfikatu Unii Celnej to m.in.: dane wnioskodawcy, dane producenta, numer i nazwa dokumentu normatywnego (regulacji technicznych), protokoły przeprowadzonych badań, nazwa produktu, kod taryfy celnej.

Dużą zaletą posiadania Certyfikatu EAC Unii Celnej jest brak konieczności posiadania jakichkolwiek innych dokumentów, potwierdzających zgodność z normami oraz dopuszczenie do obrotu na rynku państw członkowskich Unii Celnej. Certyfikaty EAC potwierdzają, że produkt jest zgodny z wszelkimi normami bezpieczeństwa i można go stosować bez obaw o zdrowie i życie – jest to produkt wartościowy. Ponadto, produkcja, która nie posiada Certyfikatu EAC, nie ma szans rozwoju na danym rynku.
W przypadku pytań dotyczących Certyfikatu EAC dla Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja i Armenia) lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami