´╗┐
 1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodno┼Ťci GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono dat─Ö wprowadzenia nowych przepis├│w technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpiecze┼ästwa dla urz─ůdze┼ä i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Obowi─ůzkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

OBOWIĄZKOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI GOST-R.

Certyfikacja w Rosji. Historia i Etapy certyfikacji GOST-R.

Wyraz certyfikacja pierwszy raz zosta┼é zdefiniowany przez Komitet do spraw Certyfikacji ( SERTIKO ) Mi─Ödzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO) i wprowadzony do Podr─Öcznika nr 2 ISO (ISO/MEK2) od 1982 r. "Wyrazy i definicje w dziedzinie standaryzacji, certyfikacji i akredytacji laboratori├│w badawczych". Zgodnie z tym dokumentem certyfikacja by┼éa zdefiniowana jako post─Öpowanie, potwierdzaj─ůce przy pomocy certyfikatu zgodno┼Ťci albo znaku zgodno┼Ťci, ┼╝e produkt albo us┼éuga odpowiada ustalonym standardom albo innym normatywnym dokumentom. Definicja ta jest przyj─Öta dzisiaj za podstaw─Ö w systemie certyfikacji GOST-R Federacji Rosyjskiej. W danym momencie certyfikacja zgodno┼Ťci to dzia┼éania ,,trzeciej strony,, , kt├│ra udowadnia, ┼╝e jest zapewniona pewno┼Ť─ç w tym, ┼╝e zidentyfikowana produkcja, proces albo us┼éuga odpowiada konkretnemu standartowi albo innemu normatywnemu dokumentowi.

Przy porównaniu definicji danej w 1982 r. do pojęcia certyfikacji GOST było wprowadzonych kilka istotnych zmian:

Po pierwsze - certyfikacja zosta┼éa bezpo┼Ťrednio powi─ůzana z dzia┼éalno┼Ťci─ů ,,trzeciej strony,, , kt├│r─ů jest osoba albo organ przyznany niezale┼╝nym od stron - uczestnik├│w post─Öpowania, zgodnie z przepisem (ISO/MEK2). Ni┼╝ej b─Öd─ů podane dok┼éadne wyja┼Ťnienia definicji ,,trzeciej strony,, oraz inne terminy i definicje z dziedziny certyfikacji zgodno┼Ťci.
Po drugie - weryfikacja zgodno┼Ťci jest dzia┼éalno┼Ťci─ů prowadzon─ů zgodnie z przepisami, co ┼Ťwiadczy o istnieniu w systemie certyfikacji specjalnych przepis├│w, procedur oraz istnieniu kierownictwa i kontroli.
Po trzecie - znacznie powi─Öksza si─Ö dziedzina dzia┼éalno┼Ťci certyfikacji zgodno┼Ťci w Rosji. Na dany moment certyfikat GOST uzyskamy dla: produkcji, us┼éugi, procesy zarz─ůdzania jako┼Ťci─ů w zak┼éadach (systemy jako┼Ťci) i pracownik├│w.

Wszystko to prowadzi do sta┼éego rozwijania procesu certyfikacji, jako procesu w celu ustalenia zgodno┼Ťci - co jest niezb─Ödn─ů cz─Ö┼Ťci─ů cywilizowanego rynku.

Przoduj─ůce na ┼Ťwiecie pa┼ästwa zacz─Ö┼éy rozwija─ç proces certyfikacji w latach 20-30 naszego wieku. W 1920 roku Niemiecki Instytut Standard├│w (DIN) wprowadzi┼é w Niemczech znak zgodno┼Ťci ze standardem DIN, kt├│ry rozpowszechniony jest na wszystkie produkty - z wyj─ůtkiem urz─ůdze┼ä gazowych, urz─ůdze┼ä wodnych i niekt├│rych innych produkt├│w dla kt├│rych przewidywalny jest specjalny regulamin dokonania bada┼ä i kontroli. Znak DIN jest zarejestrowany w Niemczech zgodnie z przepisami o ochronie znak├│w handlowych. Wielka Brytania jak i Niemcy, obejmuj─ů wi─Ökszo┼Ť─ç dziedzin produkcyjnych i wi─Ökszo┼Ť─ç ko┼äcowych produkt├│w certyfikacji. W Anglii dzia┼éa kilka nacjonalnych system├│w certyfikacji, najwi─Ökszy - Brytyjski Instytut Standardu. Dla oznakowania produkcji w tym systemie jest przeznaczony specjalny znak "┼╝mij papierkowy,". Znak zgodno┼Ťci z normami angielskimi jest zarejestrowany i chroniony przez prawo angielskie. We Francji w 1938 roku specjaln─ů Ustaw─ů by┼éy organizowane nacjonalne systemy certyfikacji NF, (francuski standard). Odpowiedzialno┼Ť─ç i kierownictwo ponosi francuska asocjacja do spraw standaryzacji (AFNOR) system├│w certyfikacji NF i oznacza, ┼╝e produkty kt├│re s─ů oznakowane tym znakiem odpowiadaj─ů francuskim standardem. W tym przypadku, podstaw─ů dla certyfikacji s─ů tylko pa┼ästwowe standardy Francji, kt├│re zosta┼éy przyj─Öte i przygotowane przez AFNNOR. Znak NF jest zarejestrowany we Francji zgodnie z prawem o znakach handlowych.

W państwach Zachodniej Europy powstało wiele nacjonalnych systemów certyfikacji, zbudowanych na normach i standardach tych państw co doprowadziło do sytuacji że te same produkty były oceniane różnymi metodami i według różnych parametrów. Taka sytuacja przeszkadzała w międzynarodowym handlu z członkami Unii Europejskiej, przeszkadzała w realizacji pomysłu stworzenia przestrzeni bez granic w której był by możliwy swobodny transfer osób, produktów i usług.

R├│┼╝nice w certyfikacji zgodno┼Ťci mia┼éy te┼╝ aspekty administracyjne. Wszystko to doprowadzi┼éo, ┼╝e eksporter mia┼é dokonywa─ç certyfikacji wyrob├│w w pa┼ästwie importera, chocia┼╝ ta certyfikacja by┼éa ju┼╝ dokonana w jego w┼éasnym pa┼ästwie. Rozwi─ůzanie tego problemu by┼éo znalezione 21.12.1989 r. kiedy zosta┼é przyj─Öty dokument o nazwie "Globalna Koncepcja do spraw Certyfikacji i badaniach"

G┼é├│wnym pomys┼éem tego dokumentu jest wprowadzenie i formowanie zaufania do towar├│w i us┼éug za pomoc─ů takich narz─Ödzi jak : certyfikacja i akredytacja dostosowanych do jednych norm europejskich . To zaufanie ma by─ç potwierdzone jako┼Ťci─ů , kompetentno┼Ťci─ů.

W USA w odr├│┼╝nieniu od Europy Zachodniej nie ma jednakowych przepis├│w dotycz─ůcych certyfikacji, nie ma jednego pa┼ästwowego organu certyfikuj─ůcego, dzia┼éaj─ů setki r├│┼╝nych schemat├│w certyfikacji, kt├│re s─ů prowadzone przez r├│┼╝ne izby przemys┼éowe, firmy prywatne. Taka sama sytuacja zaistnia┼éa ze standaryzacj─ů. Standardy s─ů rozpracowane przez setki organizacji maj─ůcy r├│┼╝ny status .

Mimo braku jednolitego nacjonalnego organu do spraw certyfikacji, kt├│remu rz─ůd powierzy┼éby kierownictwo nad pracami dotycz─ůcymi certyfikacji, s─ů prowadzone pr├│by stworzenia jednakowych przepis├│w dla ju┼╝ dzia┼éaj─ůcych certyfikacji. Dlatego jest zbudowany nacjonalny system akredytacji laboratori├│w badawczych i rejestracji system├│w certyfikacji.

Certyfikacja w USA, w odr├│┼╝nieniu od certyfikatu GOST jest gwarancj─ů jako┼Ťci na nacjonalnym poziomie (w przypadku kiedy organ certyfikuj─ůcy jest nacjonalnym) i mi─Ödzynarodowym poziomie. Wprawdzie i nie ma pa┼ästwowej regulacji obowi─ůzk├│w certyfikacji, ale s─ů komitety maj─ůce du┼╝y autorytet, taki jak Nacjonalne Laboratoria Firm Ubezpieczeniowych, Laboratoria Ameryka┼äskich Przedsi─Öbiorstw Przemys┼éu Gazowego, Badawcza Centra Techniki Rolniczej itd.

Certyfikat GOST na produkty na terenie Rosji, a przedtem w UDSSR zacz─Ö┼éo si─Ö rozwija─ç od 1979 roku zgodnie z rozporz─ůdzeniem ZKKPSS ,,o ulepszeniu panowania mechanizm├│w i wzmocnienie wp┼éyw├│w gospodarczych na powi─Ökszenie efektywno┼Ťci produkcji i jako┼Ťci prac GOST standardu" by┼éo powierzone, razem z r├│┼╝nymi Ministerstwami zatwierdzaj─ůcymi organizacje zajmuj─ůce si─Ö pa┼ästwowymi badaniami wa┼╝niejszych rodzaj├│w produkcji przemys┼éowej i domowego u┼╝ytku. Celem tego systemu by┼éo zabezpieczenie prawdziwej i operatywnej oceny jako┼Ťci produkcji oraz by zapobiega─ç produkcji technologicznej niedoskona┼éych wyrob├│w i dokonywa─ç systematycznej kontroli nad jako┼Ťci─ů produkcji.

Centra Badawcze z tamtych czas├│w s─ů bazami dla nowoczesnych laboratori├│w badawczych. Jednak parametry wed┼éug kt├│rych dzia┼éa┼éy Pa┼ästwowe Centra Badawcze nie odpowiada┼éy przepisom co do certyfikacji produkcji.

Przyj─Öty w roku 1989 dokument o "tymczasowych przepisach co do certyfikacji produkcji przemys┼éu ci─Ö┼╝kiego w UDSSR" sta┼é si─Ö dokumentem steruj─ůcym prace zwi─ůzane z certyfikacj─ů produkcji w Rosji. Zgodnie z tym dokumentem prace zwi─ůzane z certyfikacj─ů produkcji przemys┼éu ci─Ö┼╝kiego w UDSSR wygl─ůda┼éy nast─Öpuj─ůco :
 • definicja produkt├│w podlegaj─ůcych certyfikacji GOST
 • stwierdzenie wymog├│w certyfikacji dla danych produkt├│w i wprowadzenie dokumentacji normatywno-technicznej dla danej produkcji
 • sporz─ůdzenie dokumentacji, kt├│ra ustala przepisy zwi─ůzane z certyfikacj─ů konkretnej produkcji.
 • atesty dla linii produkcyjnych u producenta
 • akredytacja laboratori├│w badawczych, przystosowanych do bada┼ä certyfikacyjnych
 • Wydanie Certyfikatu GOST i uzyskanie znak├│w zgodno┼Ťci
 • kontrole jako┼Ťci certyfikowanej produkcji
 • udzia┼é w mi─Ödzynarodowych projektach certyfikacji, przyznanie wynik├│w bada┼ä innym laboratori├│w badawczym.


Przestrzegaj─ůc tych przepis├│w na pocz─ůtku lat 90-tych w Rosji powsta┼éa prawna i techniczna podstawa dla stworzenia nacjonalnego systemu certyfikacji, kt├│ra zosta┼éa przyj─Öta w 1992. Od 01.05.1992 roku w Rosji zosta┼é wprowadzony system obowi─ůzkowej certyfikacji GOST- R.
wi─Öcej »
W przypadku pyta┼ä dotycz─ůcych certyfikacji w Rosji lub niejasno┼Ťci prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami

Czym jest certyfikat GOST-R?

Certyfikat GOST-R to dokument, potwierdzaj─ůcy zgodno┼Ť─ç przedmiotu eksportu, z wymogami okre┼Ťlonymi przez standardy Rosji. Certyfikat GOST-R jest po prostu odpowiednikiem innych system├│w certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM, UkrSepro.

Co to jest certyfikat EAC i co to jest deklaracja EAC?

Certyfikat EAC Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) jest oficjalnym dokumentem potwierdzaj─ůcym zgodno┼Ť─ç produkt├│w z zharmonizowanymi przepisami technicznymi kraj├│w cz┼éonkowskich EAEU. Produkty, kt├│rych zgodno┼Ť─ç z przepisami technicznymi potwierdzi┼éby certyfikat EAEU, mog─ů by─ç przewo┼╝one i sprzedawane na ca┼éym obszarze celnym pa┼ästw cz┼éonkowskich EAEU. Deklaracja EAC Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) jest oficjalnym dokumentem potwierdzaj─ůcym, ┼╝e produkty spe┼éniaj─ů minimalne wymagania przepis├│w technicznych EAEU. Deklaracja EAC jest wystawiana przez producenta, importera lub upowa┼╝nionego przedstawiciela i umieszczana w oficjalnym rejestrze. Produkty, kt├│rych zgodno┼Ť─ç z przepisami technicznymi potwierdza deklaracja, maj─ů pozwolenie na swobodny przemieszczanie i sprzeda┼╝ na ca┼éym obszarze celnym pa┼ästw cz┼éonkowskich.

Jaka jest r├│┼╝nica mi─Ödzy certyfikatem EAC a deklaracj─ů EAC?

Certyfikat EAC mo┼╝e zosta─ç wydany tylko po przeprowadzeniu oceny jako┼Ťci, kt├│r─ů musi przeprowadzi─ç jednostka certyfikuj─ůca akredytowana w jednym z kraj├│w cz┼éonkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Certyfikacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji technicznej, raport├│w z test├│w tworzonych przez firm─Ö lub raczej raport├│w z bada┼ä dostarczanych przez akredytowane laboratoria badawcze, a tak┼╝e na podstawie audytu produkcyjnego na miejscu. ┼Üwiadectwo jest drukowane na oficjalnym, wst─Öpnie wydrukowanym formularzu, kt├│ry zawiera kilka element├│w zabezpieczaj─ůcych przed fa┼észowaniem i jest uwierzytelniony podpisem i piecz─Öci─ů akredytowanego organu. Certyfikat EAC jest zwykle wydawany dla produkt├│w ÔÇ×z┼éo┼╝onychÔÇŁ, kt├│re wymagaj─ů obszernej kontroli ze strony w┼éadz. Wraz z Deklaracj─ů EAC producent, importer lub upowa┼╝niony przedstawiciel deklaruje zgodno┼Ť─ç swoich produkt├│w z minimalnymi wymaganiami przepis├│w technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). W odr├│┼╝nieniu od certyfikatu EAC, deklaracja EAC jest wystawiana przez samego producenta lub importera. Wszystkie niezb─Ödne testy i analizy s─ů lub s─ů wykonywane przez producenta lub w niekt├│rych przypadkach przez laboratorium. Wnioskodawca osobi┼Ťcie wydaje deklaracj─Ö EAC na zwyk┼éej kartce papieru. Deklaracja EAC musi by─ç umieszczona w jednolitym rejestrze EAEU przez akredytowan─ů jednostk─Ö certyfikuj─ůc─ů jednego z pa┼ästw cz┼éonkowskich EAEU h.