1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodno艣ci GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. 艢wiadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono dat臋 wprowadzenia nowych przepis贸w technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost c艂a na sk贸rzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpiecze艅stwa dla urz膮dze艅 i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Obowi膮zkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

OBOWI膭ZKOWY CERTYFIKAT ZGODNO艢CI GOST-R.

Certyfikacja w Rosji. Etapy certyfikacji GOST-R.

1. Etap zg艂oszenia: Zleceniodawca wybiera Instytucje - uprawnion膮 do wykonania certyfikacji, kt贸ra jest w stanie dokona膰 ocen臋 zgodno艣ci jego produkt贸w. Instytucje dokonuj膮ce certyfikacje maj膮 okre艣lone akredytacje. Zleceniodawca, kt贸ry posiada szeroka gam臋 produktow膮 w okre艣lonych warunkach morze korzysta膰 z kilku instytucji wydaj膮cych certyfikaty GOST-R. Zam贸wienia na certyfikacje s膮 wysy艂ane zgodnie z ustalonymi przepisami. Po z艂o偶eniu zlecenia na certyfikacje zleceniodawca zostaje powiadomiony o warunkach oraz o spisie dokument贸w i produkt贸w na podstawie kt贸rych dokonana b臋dzie certyfikacja w Rosji 2. Etap badania zgodno艣ci: Ka偶dy etap jest zr贸偶nicowany w zale偶no艣ci od przedmiotu certyfikacji

Certyfikacja w Rosji produkcji i wyrob贸w:

Etap Certyfikacji produkcji sk艂ada si臋 z odbioru i identyfikacji pr贸bek wyrob贸w oraz przeprowadzenia bada艅. Pr贸bki powinny by膰 takie same, jak produkcja seryjna, kt贸r膮 otrzymuje ko艅cowy odbiorca. Pr贸bki s膮 wybierane losowo zgodnie z przepisami z ca艂ej palety produkcyjnej. Wybrane pr贸bki s膮 izolowane, zapakowane oraz zaplombowane w miejscu odbioru i transportowane do Rosji. Certyfikacja wymaga sprowadzania aktu wyboru pr贸bek. Na wszystkich etapach przechowywania, transportu i przygotowania pr贸bek do bada艅 oraz w trakcie bada艅 musz膮 by膰 utrzymane wymogi, kt贸re s膮 podane w dokumentach normatywnych dla danej produkcji. Laboratoria badawcze, albo instytucja zajmuj膮c膮 si臋 certyfikacj膮 w Rosji mog膮 dodatkowo w艂膮czy膰 w pr贸bki produkcji po jednym wzorcu produkcji jako egzemplarz kontrolny (nie dotyczy produkcji o kr贸tkim terminie wa偶no艣ci). Termin wa偶no艣ci produkcji musi by膰 zgodny z okresem jej wa偶no艣ci. Po up艂yni臋ciu tego czasu pr贸bki wracaj膮 do zleceniodawcy. Pobranie pr贸bek i badania dokonuj膮 z regu艂y laboratoria badawcze, albo na ich zlecenie kompetentna organizacja. W przypadku wykonania badan w dw贸ch albo wi臋cej laboratoriach badawczych, pobrania pr贸bek do bada艅 mo偶e dokona膰 instytut certyfikuj膮cy (przy konieczno艣ci certyfikacji z uczestnictwem laboratori贸w badawczych). Certyfikacja w Rosji wymaga, 偶eby badania dla certyfikacji by艂y przeprowadzane w laboratoriach badawczych maj膮cych akredytacje na dokonanie tych bada艅, kt贸re uwzgl臋dnione zosta艂y w dokumentach normatywnych, wa偶nych przy certyfikacji danej produkcji. W przypadku braku laboratorium badawczego, akredytowanego na kompetentno艣膰 i niepodleg艂o艣膰, albo w zwi膮zku z du偶膮 odleg艂o艣ci膮 do tego laboratorium - co utrudnia transport pr贸bek i powi臋ksz膮 koszty badan i przed艂u偶a ich termin - badania certyfikacyjne mog膮 by膰 zrobione w laboratoriach, akredytowanych tylko na kompetentno艣膰, pod kontrol膮 przedstawicieli instytucji certyfikuj膮cej dana produkcje. Wyniki bada艅 przedstawiane s膮 zleceniodawcy oraz instytucji certyfikuj膮cej. Kopie protoko艂贸w bada艅 s膮 chronione w okresie wa偶no艣ci certyfikatu. Dane przechowania kopii protoko艂贸w (nawet w tym przypadku, kiedy zleceniodawca nie dostaje certyfikat z przyczyn niezgodno艣ci produkcji z wymogami Rosji) s膮 ustawione w normatywnych dokumentach, zgodnie z kt贸rymi jest wykonana certyfikacja w Rosji, oraz w dokumentach laboratori贸w badawczych.

Certyfikacja us艂ug w Rosji:

Certyfikacja GOST-R zale偶y od rodzaju wykonywanych zlece艅. Us艂ugi takie jak wycena nieruchomo艣ci czy 艣rodk贸w transportu wyceniane s膮 przez ekspert贸w. Us艂ugi niematerialne (naprawa samochod贸w) oceniany s膮 przez wykonanie bada艅.Badania przeprowadzane s膮 w laboratoriach badawczych maj膮cych akredytacje zgodne z ustawami Rosji. Istnieje mo偶liwo艣膰 dokonywania bada艅 narz臋dziami i instrumentami zleceniodawcy oraz przez ekspert贸w organu przeprowadzaj膮cego certyfikacje. Certyfikacja wymaga, 偶eby te narz臋dzia i instrumenty zosta艂y zbadane przez organy certyfikacji. Przy dokonaniu bada艅 przeprowadzana jest rzetelna kontrola wyremontowanych wyrob贸w takich jak samoch贸d albo urz膮dzenie elektroniczne). Us艂ugi badane s膮 pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami prawnymi i normami bezpiecze艅stwa oraz jako艣ci. Przy certyfikacji dobrowolnej badane s膮 wska藕niki funkcjonalne. I艂o艣膰 wyrob贸w, jak r贸wnie偶 regulamin ich pobrania definiuje organ certyfikuj膮cy za zgodno艣ci膮 z normami i przepisami prawnymi certyfikacji. Protok贸艂 sporz膮dzany jest na podstawie wynik贸w bada艅. Orygina艂 protok贸艂u otrzymuje organ certyfikuj膮cy, natomiast kopia trafia do zleceniodawcy. 3. Etap wst臋pnej oceny jako艣ci obejmuje potwierdzenie zgodno艣ci systemu jako艣ci zak艂adu i jego element贸w oraz ocen臋 systemu jako艣ci dokonan膮 bezpo艣rednie w zak艂adzie. Certyfikacja w Rosji wymaga wst臋pnej oceny jako艣ci kt贸ra jest przeprowadzona na podstawie dokument贸w i opis贸w system贸w jako艣ci, kt贸re do艂膮cza zleceniodawca razem ze zleceniem. Etap wst臋pnej oceny jako艣ci ko艅czy si臋 przygotowaniem sprawozdania o mo偶liwo艣ci dokonania drugiego etapu certyfikacji systemu jako艣ci. Przy pozytywnych wynikach organ po certyfikacji wysy艂a zleceniodawcy sprawozdanie z wynik贸w wst臋pnych bada艅 systemu jako艣ci oraz umow臋 na dokonanie bada艅 i oceny systemu jako艣ci w firmie zleceniodawcy. W umowie s膮 ustalone warunki i ilo艣ci dokonanych prac, warunki odpowiedzialno艣ci, oraz ustanowione warunki p艂atno艣ci. 5. Etap badania systemu jako艣ci w zak艂adzie: zaczyna si臋 przygotowaniem organizacji certyfikuj膮cej do tych bada艅. Przy przygotowaniu do sprawdzenia systemu jako艣ci s膮 wykonywane nast臋puj膮ce prace
 • zestawienie programu bada艅
 • rozdzielenie sfer odpowiedzialno艣ci miedzy cz艂onkami zespo艂u
 • badawczego zgodnie z regulaminem bada艅
 • przygotowanie potrzebnych dokument贸w
 • uzgodnienie regulaminu bada艅 ze zleceniodawc膮

Certyfikacja wymaga, 偶eby regulamin bada艅 zosta艂 sprawdzony przez g艂贸wnego eksperta.

Z regulaminem zapoznaj膮 si臋 eksperci i konsultanci komisji oraz firma, w kt贸rej jest przeprowadzana kontrola.

W przypadku pyta艅 dotycz膮cych certyfikacji w Rosji lub niejasno艣ci prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami

Znak EAC na opakowaniu co znaczy?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxM, UkrSepro.

Jak uzyska膰 certyfikat EAC?

.............................. Certyfikat EAC ......................

Certyfikacja EAC w Unii Celnej jakie obejmuje kraje?

.......................................... Certyfikat EAC.......................