1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
certyfikaty unii celnej

Nowe przepisy techniczne i znak zgodności EAC dla eksportu maszyn i urządzeń do Rosji, Kazachstanu i na Białoruś. Techniczny Reglament Unii Celnej.

Zgodność z przepisami technicznymi, sanitarnymi, weterynaryjnymi i fitosanitarnymi jest bardzo ważnym wymogiem w przypadku eksportu towarów do Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Wszystkie produkty muszą spełniać normy tych przepisów, aby wejść na wskazane rynki.

Zanim produkty zostaną wprowadzone do obrotu na rynkach państw członkowskich Unii Celnej, muszą posiadać certyfikaty zgodne z nowymi zasadami oraz posiadać znak zgodności Unii Celnej – EAC - Euroazjatycki Certyfikat Zgodności.

Od dnia 1 marca 2011 r. władze Unii Celnej zatwierdziły ponad 20 dokumentów normatywnych, dotyczących przepisów technicznych oraz środków sanitarnych i fitosanitarnych. Wchodzą one w życie w różnych terminach, w zależności od rodzaju produktu.

Dokumenty:

O bezpieczeństwie taboru kolejowego (ТR Unii Celnej 001/2011) od 02-08-2014
O bezpieczeństwie szybkiego transportu kolejowego (ТR СU 002/2011) od 02-08-2014
O bezpieczeństwie infrastruktury transportu kolejowego (ТR СU 003/2011) od 02-08-2014
Urządzenia niskiego napięcia (ТR СU 004/2011) – obowiązuje od 15-02-2013
Opakowania (Techniczny Reglament Unii Celnej 005/2011) od 01-07-2012
O bezpieczeństwie wyrobów pirotechnicznych (ТR СU 006/2011) - obowiązuje od 15-02-2012
Produkty dla dzieci i nastolatków (ТR СU 007/2011) - obowiązuje od 01-07-2012
Zabawki (Techniczny Reglament Unii Celnej 008/2011) od 01-07-2012
Perfumy – kosmetyki (ТR СU 009/2011) – obowiązuje od 01-07-2012
Bezpieczeństwo maszyn (ТR СU 010/2011 – Machinery) – obowiązuje od 15-02-2013
Bezpieczeństwo dźwigów (ТR СU 011/2011) – obowiązuje od 15-02-2013
Bezpieczeństwo urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (ТR СU 012/2011) 15-02-2013
Benzyna (Techniczny Reglament Unii Celnej 013/2011) – obowiązuje od 31-12-2012
Bezpieczeństwo dróg (ТR СU 014/2011) – obowiązuje od 15-02-2015
Bezpieczeństwo zboża (Techniczny Reglament Unii Celnej 015/2011) od 01-07-2013
Urządzenia zasilane paliwem gazowym (ТR СU 016/2011) – obowiązuje od 15-02-2013
Wyroby przemysłu lekkiego (ТR СU 017/2011) – obowiązuje od 01-07-2012
O bezpieczeństwie pojazdów kołowych (ТR СU 018/2011) – obowiązuje od 01-01-2015
Bezpieczeństwo sprzętu ochrony osobistej (ТR СU 019/2011) – obowiązuje od 01-06-2012
Kompatybilność elektromagnetyczna (ТR СU 020/2011- EMC) – obowiązuje od 15-02-2013
O bezpieczeństwie produktów żywnościowych (ТR СU 021/2011) – obowiązuje od 01-07-2013
Produkty spożywcze w zakresie ich oznakowania (ТR СU 022/2011) – obowiązuje od 01-07-2013
Produkty owocowe i warzywne (ТR СU 023/2011) – obowiązuje od 01-07-2013
Oleje i tłuszcze (Techniczny Reglament Unii Celnej 024/2011) od 01-07-2013
O bezpieczeństwie mebli (Techniczny Reglament Unii Celnej 025/2012)
O bezpieczeństwie małego rzemieślnictwa (Techniczny Reglament Unii Celnej 026/2012)
O bezpieczeństwie niektórych rodzajów specjalistycznych produktów spożywczych (ТR СU 027/2012)
O bezpieczeństwie materiałów wybuchowych i produktów na nich opartych (ТR СU 028/2012)
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa dodatków do żywności (ТR СU 029/2012)

W przypadku pytań ocertyfikat na zgodność z Technicznym Reglamentem Unii Celnej prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.

Skontaktuj sie z nami