1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
certyfikaty unii celnej

5 kwietnia 2013 roku na terytorium Unii Celnej wchodzi w życie Ustawa nr 18 Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej "O organizacji pracy nad projektem Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej".

Zgodnie z przepisem, władze Kazachstanu, Białorusi i Federacji Rosyjskiej są zobowiązane zapewnić realizację przedsięwzięć, opisanych w planie. Zatwierdzony plan dotyczący przygotowania projektu Traktatu o Europejskiej Wspólnocie zawiera 20 zadań. W tym, między innymi:
 • organizacja posiedzeń Grupy Roboczej ds. kodyfikacji umów międzynarodowych, dotyczących podstawy prawnej Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej;
 • przygotowanie propozycji o kierunkach rozwoju procesów integracyjnych;
 • przedstawienie tych propozycji do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wyższej Euroazjatyckiej Rady Ekonomicznej;
 • naniesienie zmian w projekcie Traktatu o Europejskiej Wspólnocie na podstawie wniosków z posiedzeń Grupy Roboczej i rozpatrzenie przez Wyższą Euroazjatycką Radę Ekonomiczną przedstawionych propozycji, a następnie skierowanie projektu Traktatu do omówienia przez władze państw Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej.
Na wykonanie każdego zadania wyznaczono terminy i przydzielono odpowiedzialnych wykonawców (Grupa Robocza ds. Kodyfikacji, władze państw Unii Celnej, Euroazjatycka Komisja Gospodarcza, eksperci zaangażowanych organów władzy państwowej).

Rozpoczęcie prac nad Traktatem zaplanowano na maj 2014.

W przypadku pytań o certyfikat GOST-R w Rosjiprosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.

Skontaktuj sie z nami