1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.

Europejska Wspólnota ds. Akredytacji przeprowadziła analizę rosyjskiego systemu akredytacji.

Federalna Służba ds. Akredytacji spotkała się z przedstawicielami Europejskiej Wspólnoty ds. Akredytacji. Spotkanie to stanowi początek realizacji projektu "Zbliżenie systemów akredytacji Rosji i Unii Europejskiej", zaplanowanego w ramach programu "Partnerstwo dla modernizacji Rosji i Unii Europejskiej". Podczas spotkania szef Federalnej Służy ds. Akredytacji mówił o aktualnym stanie rosyjskiego systemu akredytacji, o sukcesach i problemach do rozwiązania. Uczestnicy spotkania omówili propozycje realizacji projektu, a następnie ustalili plan działań, opracowany na najbliższe 3 lata. W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

- dokładna analiza rosyjskiego systemu akredytacji przez ekspertów Europejskiej Wspólnoty ds. Akredytacji; sprawdzenie podstawy normatywno-prawodawczej i kontrola działalności organów;
- opracowanie i zaprezentowanie zaleceń, mających na celu udoskonalenie rosyjskiego systemu akredytacji, tak by odpowiadał on międzynarodowym i europejskim standardom;
- seminaria, na których eksperci Europejskiej Wspólnoty ds. Akredytacji podzielą się z rosyjskimi specjalistami swoim doświadczeniem w kwestii kształtowania i funkcjonowania europejskiego systemu akredytacji.
Warto zaznaczyć, że końcowym celem projektu jest ujednolicenie systemów akredytacji Rosji i Unii Europejskiej. Ułatwi to stosunki handlowe między jedną i drugą stroną. Do tej pory, często podczas importu bądź eksportu pojawiały się problemy, wynikające ze stosowania różnych zasad i standardów certyfikacji. Całkowite zrealizowanie tego projektu ułatwi handel między Federacją Rosyjską i Unią Europejską i będzie to korzystne dla obu stron.
W przypadku pytań o certyfikat GOST-R w Rosjiprosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami