1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Certyfikat TR: certyfikat zgodności z Regulaminem Technicznym

Certyfikat TR: certyfikat zgodności z Regulaminem Technicznym. Unii Celnej Białoruś, Rosja i Kazachstan.

Certyfikat TR jest to jeden z najbardziej zapotrzebowanych dokumentów umożliwiających wprowadzenie na rynek Unii Celnej produkcji zagranicznej, który powstał na skutek reformy rynku wschodniego. Dokument ten świadczy o tym, że dany produkt spełnia wymogi Regulaminu Technicznego. Prawo "o Regulaminie technicznym" było opracowywane od 1 kwietnia po 30 września 2002 roku organizacją non-profit "Tezaurus – marketing", zostało ono przyjęte przez Dumę Rosji w tym samym roku 27 grudnia.

Powodów dla których powstał Regulamin Techniczny jest wiele. Przede wszystkim chodziło o dobrowolną certyfikację produktów wprowadzanych na rynek, ale przy konieczności zachowania określonych wymagań, czyli Certyfikacja była dobrowolno-obowiązkowa. Dobrowolna Certyfikacja nadal pozostaje aktualna w postaci certyfikacji GOST-R, w systemie ISO etc, z kolei obowiązkowej certyfikacji wg Regulaminu Technicznego podlegają produkty które znalazły się na "Jedynej liście produkcji, podlegającej obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności" przyjętej Decyzją Rządu FR 13.11.2010 roku. Tą listę można znaleźć na stronach rządowych, oraz związanych z procedurami celnymi. Regulaminy są ogólne i specjalistyczne. W ogólnym regulaminie zawarte są postulaty o bezpieczeństwie biologicznym, pożarowym, eksploatacji i recyklingu, ekologicznym etc.

Kolejnym powodem jest Certyfikat GOST-R, który nie zawsze odpowiada współczesnym wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa produkcji, przewożenia czy przechowywania artykułów, a certyfikat TR określa wyraźne te zasady, oraz cele które ma spełniać:
 • ochrona natury i środowiska, osób oraz ich mienia;
 • ochrona państwowego mienia;
 • uprzedzenie działań, które mogą mieć niepożądane skutki;
 • zabezpieczenie efektywności energetycznej
Po podpisaniu w 2012 roku umowy przez Rosję, Białoruś i Kazachstan o Unii Celnej, przestają obowiązywać normy państwowe, wchodzą w życie normy ponadpaństwowe, Regulamin jest takim ponadpaństwowym zbiorem regulacji dotyczących procedur związanych z produkcją, przewozem, wprowadzaniem na rynek Unii Celnej towarów. Ma on na celu chronić bezpieczeństwo odbiorców i zabezpieczać przestrzeganie norm. Przed przystąpieniem do Unii Celnej, moc ustawodawczą dotyczącą regulacji norm miały Rząd FR, Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Duma Rosji, teraz tę moc ma wyłącznie Komisja Unii Celnej.

Certyfikat TR wydawany jest na rok, na 3 lub 5 lat na produkcję seryjną lub na czas nieokreślony. Ma to na celu częstą weryfikację spełnienia standardów Unii Celnej produktów, które tego wymagają, oraz uproszczenia procedury potwierdzania zgodności na produkcję, która nie musi być okresowo sprawdzana.

Regulamin Techniczny zmienia nomenklaturę produkcji, terminy ważności certyfikatów. Obowiązuje inne oznakowanie na opakowaniach, które ma na celu wyodrębnienie produktów, które odpowiadają najbardziej nowoczesnym normom Unii Celnej. W Regulaminie zawarte są nazwa i opis produktu, reguły i schematy potwierdzające zgodność produkcji. Wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie są obowiązkowe do spełnienia. Istnieje struktura takiego certyfikatu ogólnego, która wygląda następująco:
 • postanowienia ogólne przepisów technicznych. Dotyczy to również definicji pojęć, zakresu etc.;
 • wymagania odnośnie produktu pod względem jego bezpieczeństwa;
 • Wymagania dotyczące procesów produkcyjnych produktów w odniesieniu do ich bezpieczeństwa.
 • Sposoby oceny zgodności.
 • Przepisy przejściowe.
Podsumowując, certyfikat TR potwierdza zgodność produktu z wymaganiami Regulaminu Technicznego, jest dokumentem niezbędnym w przypadku chęci wprowadzenia produktu na rynek Unii Celnej (Białoruś, Rosja i Kazachstan), możliwym do uzyskania w akredytowanych instytucjach.
W przypadku pytań o certyfikat TR na Rosję lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami