1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
Certyfikat Unii Celnej TR EAC. Certyfikacja na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu

RTN Zezwolenie Rostechnadzor.

Zezwolenie Rostechhnadzor jest wydawane na użytkowanie różnego rodzaju urządzeń technicznych w niebezpiecznych obiektach w przemyśle gazowym, naftowym, chemicznym i jądrowym. Wymagane są również pozwolenia na uruchomienie konstrukcji hydraulicznych, na prace z materiałami wybuchowymi, import-eksport i tranzyt odpadów toksycznych. Licencje Rostekhnadzor wydawane są na różne rodzaje działalności: badania górnicze, eksploatację wybuchowych i niebezpiecznych chemicznie obiektów produkcyjnych, ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, produkcję, przechowywanie, stosowanie i dystrybucję przemysłowych materiałów wybuchowych, a także niektóre inne działania. Zezwolenie na użytkowanie wydaje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno obywatelom zatrudnionym w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i całej ludności. Brak kontroli nad niebezpiecznymi branżami może prowadzić do traumatycznych sytuacji w przedsiębiorstwie przemysłowym, a w niektórych przypadkach do katastrof środowiskowych na dużą skalę.

Promekspertiza (badanie bezpieczeństwa przemysłowego) jest przeprowadzane na podstawie ustawy federalnej nr 116-FZ „O bezpieczeństwie przemysłowym niebezpiecznych obiektów produkcyjnych”. Ekspertyza sprawdza określony obiekt przemysłowy (oddzielne urządzenie techniczne) pod kątem zgodności z przepisami prawa. W tym ich warunki pracy, dokumentacja techniczna, wytrzymałość i inne ważne cechy są badane.

Zezwolenie na użytkowanie wydane przez Rostechnadzor jest ważne na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zezwolenie wydawane jest na pięć lat lub na cały okres eksploatacji danego obiektu technicznego.

Nasi eksperci zapewnią niezbędną pomoc:
 • w przygotowaniu wymaganych dokumentów (przy opracowywaniu: paszportów, instrukcji obsługi produktów, programów (metod) testowania produktów, opracowywania i rejestracji warunków technicznych);
 • w prowadzeniu ekspertyz dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego; przeprowadzić pełną obsługę dokumentacji klienta do Rostechnadzor (realizowaną przez pełnomocnictwo klienta);
 • w uzyskaniu i przekazaniu klientowi gotowego Wniosku o Zezwolenie.
 • <

W celu przygotowania do uzyskania Zezwolenia RTN, wnioskodawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
 • informacje administracyjne o producencie i dostawcy sprzętu;
 • program i metody testowania sprzętu;
 • protokół testów;
 • akt działań naprawczych (jeśli to konieczne);
 • warunki i wymagania bezpiecznej eksploatacji;
 • procedury konserwacji technicznej, rozwiązywanie problemów i diagnostyka.
ul> Elementy dokumentacji powinny umożliwiać ekspertom sprawdzenie, czy sprzęt został zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa pracy: są to plany, rysunki, certyfikaty na materiały, testy odbiorcze elementów itp. W zależności od rodzaju sprzętu, inne dokumenty mogą być wymagane.
W przypadku pytań dotyczących RTN Zazwoleniu Rostechnadzoru lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami. Skontaktuj sie z nami