1. Certyfikat GOST-R
 2. Deklaracja zgodności GOST
 3. Certyfikat GOST TR
 4. RTN Zezwolenie Rostechnadzor
 5. Certyfikacja Transportu Kolejowego
 6. Historia Certyfikacja w Rosji
 1. Świadectwo Higieniczne
 2. Certyfikat UkrSepro
 3. Deklaracja UkrSepro
 1. Certyfikat GOST-K
 1. Certyfikat BELGIS
 1. Wyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.
 2. Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.
 3. Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.
 4. Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2020-2025.
 1. Europejska Wspólnota ds. Akredytacji przeprowadziła analizę rosyjskiego systemu akredytacji.
 2. Lista opakowań, które podlegają deklaracji zgodności przy eksporcie na teren Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).
 3. Europejska Wspólnota ds. Akredytacji przeprowadziła analizę rosyjskiego systemu akredytacji.
certyfikat gost tr

Certyfikat EAC TR (Regulamin Techniczny).

Certyfikat EAC TR – to dokument potwierdzający, że dany produkt odpowiada wymaganiom technicznym oraz może zostać wprowadzony na rynek Unii Celnej.

W Regulaminach Technicznych zawarte są obowiązkowe wymagania dotyczące produkcji, co ma na celu ochronę zdrowia i życia obywateli rosyjskich. Certyfikat TR jest podstawowym dokumentem określającym zasadność produkcji oraz przechowywania, transportu, usuwania i sprzedaży. Certyfikat TR wydawany jest na okres jednego roku, trzech albo pięciu lat na produkcję seryjną, a także na czas nieokreślony na partię towaru (jedna lub kilka dostaw towaru na teren Unii Celnej na podstawie podpisanego kontraktu). więcej »
deklaracja zgodności TR z regulaminem technicznym.

Obowiązkowa deklaracja zgodności EAC TR z regulaminem technicznym.

Deklaracja EAC potwierdza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami Unii Celnej (Rosja Białoruś Kazachstan Kirgizja i Armenia).

Deklaracja zgodności EAC TR – to rodzaj dokumentu, w którym wnioskodawca oświadcza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami jakości bezpieczeństwa, określonymi przez Uniję Celną: Rosja, Białoruś, Kazachstan Kirgizja i Armenia. Deklaracja wymagana jest zarówno do przejścia przez proces oclenia towaru na granicy jak i do sprzedaży towarów na terenie Unii Celnej. Deklaracja jest wystawiana wyłącznie na rosyjskiego odbiorcę i nie może być wystawiona na producenta zagranicznego. więcej »
deklaracja zgodności TR z regulaminem technicznym.

Oznakowanie EAC.

Znak EAC potwierdza zgodność produktów/wyrobów z Regulaminem Technicznym Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosja Białoruś Kazachstan Kirgizja Armenia).

Produkty, które mają być wprowadzone na rynek Unii Celnej po raz pierwszy, podlegają ocenie zgodności zgodnie z Regulaminem Technicznym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w formie certyfikatu EAC lub deklaracji. Jeśli kontrola zgodności zakończy się powodzeniem, produkty muszą być oznaczone znakiem zgodności EAC. EAC to skrót od Euroasian Conformity i jest bardzo podobny do europejskiego oznakowania CE. Oznakowanie EAC jest niezbędne, aby poinformować konsumentów i organy nadzorcze Unii Celenj, czy produkty są zgodne z wymogami bezpieczeństwa i przepisami technicznymi oraz czy zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy. więcej »
Obowiązkowy Certyfikat GOST-TR z regulaminem technicznym.

Świadectwo Państwowej Rejestracji. (SGR)

SGR potwierdza, że dane produkty są zgodne z normami Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan Kirgizja Armenia).

Świadectwo ważne jest na terytorium trzech państw unii celnej: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś i Kazachstanu, wydawane są na 5 lat. Uzyskanie Świadectwa obowiązkowe jest na wodę mineralną (naturalna, lecznicza, medyczna), butelkowaną wodę pitną, napoje alkoholowe, na żywność dla niemowląt, produkty dietetyczne, dodatki do żywności, pokarm otrzymany z genetycznie modyfikowanych organizmów, produkty kosmetyczne, środki dezynfekujące, towary chemii gospodarczej, środki higieny osobistej, wyroby potrzebujące kontaktu z żywnością. więcej »
Obowiązkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

Certyfikat GOST-R.

Certyfikat GOST – jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że dana produkcja odpowiada wszystkim wymaganiom jakości i bezpieczeństwa, według przyjętych norm Rosji. Wyróżnia się dwa typy certyfikacji zgodności: Certyfikat zgodności dla produkcji objętej obowiązkową certyfikacją oraz Certyfikat zgodności dla produkcji objętej dobrowolną certyfikacją GOST.

System certyfikacji w Rosji dotyczy większości produktów sprzedawanych lub/i używanych w Rosji, na przykład: produktów konsumenckich takich jak żywność, tekstylia, kosmetyki i zabawki; przedmiotów mechanicznych i elektrycznych; sprzętu przemysłowego dla przemysłu spożywczego, chemicznego, paliwowego, budowlanego i innych artykułów przemysłowych.

Federalna agencja techniczna wraz z Federalną służbą celną posiadają zatwierdzoną listę towarów objętą certyfikacją zgodności GOST.
więcej »
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-TR z regulaminem technicznym.

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego.

Dokument wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikat jest wymagany dla produktów specjalnego przeznaczenia przeciwpożarowego: dla produktów służących do gaszenia ognia, sprzętu ochrony osobistej, produktów do użytku domowego, sprzętu AGD, materiałów budowlanych, smarów i innych. Nie wszystkie produkty są objęte obowiązkową certyfikacją w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jednak dobrowolny certyfikat zwiększa zaufanie konsumentów. Badania zgodnie z normami GOST-R przewidują: ryzyko pożarowe oraz ewentualne uszkodzenie mienia osób trzecich od pożaru. więcej »
certyfikat gost TR

Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego EX

Potwierdza, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom Rosyjskim dotyczących produktów stosowanych w miejscach gdzie mogą stać się źródłem zapłonu.

Certyfikat bezpieczeństwa przed wybuchem - jest potwierdzeniem, że obsługiwane urządzenie odpowiada normom bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Certyfikat jest obowiązkowy dla następujących urządzeń: urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia elektryczne, produkty przeznaczone do stosowania w miejscach niebezpiecznych, gdzie mogą stać się źródłem zapłonu. Dzięki przeprowadzonym badaniom, zapewnia się ochronę przeciwwybuchową konkretnego urządzenia. Wykaz wszystkich typów urządzeń podlegających certyfikacji jest umieszczony w Zakres produkcji i usług w stosunku do których przewidywana jest obowiązkowa Certyfikacja według ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. więcej »